1. <s id="phshc"></s>

     寫給大地震的小朋友們

     小學生日記138字
     作者:牛哥
    2.  
    3.  
    4.  
    5.  
    6.  
    7.  
    8.  
    9.  
    10.  
    11. zài
    12.    
    13. yuè
    14.       
    15. zhè
    16. běn
    17. lái
    18. měi
    19. hǎo
    20.     在512日這個本來美好
    21. de
    22.  
    23. men
    24. què
    25. zài
    26. zhèn
    27. shēng
    28. de
    29. shùn
    30. jiān
    31. shī
    32. 的日子里,你們卻在地震發生的一瞬間失
    33. qīn
    34. rén
    35.  
    36. zhè
    37. zhǒng
    38. duì
    39. men
    40. lái
    41. shuō
    42. tài
    43. le
    44.  
    45. 去親人,這種打擊對于你們來說太大了!
    46. qǐng
    47. men
    48. yào
    49. bēi
    50. shāng
    51.  
    52. quán
    53. guó
    54. rén
    55. mín
    56. dōu
    57. huì
    58. bāng
    59. zhù
    60. men
    61. 請你們不要悲傷,全國人民都會幫助你們
    62. de
    63.  
    64. jiā
    65. yóu
    66.  
    67. qǐng
    68. men
    69. ?
    70. yào
    71. yīng
    72. yuàn
    73. wàng
    74. 的!加油!請你們一定要答應我一個愿望
    75.  
    76. jiù
    77. shì
    78.  
    79. men
    80. yào
    81. jiān
    82. qiáng
    83. de
    84. huó
    85. xià
    86.  
    87. zhàn
    88. shèng
    89. kùn
    90. ,那就是:你們要堅強的活下去,戰勝困
    91. nán
    92.  
    93. jiā
    94. yóu
    95.  
    96. jiā
    97. yóu
    98.  
    99. 難,加油!加油!
    100.  
    101.  
    102.  
    103.  
    104.  
    105.  
    106.  
    107.  
    108.  
    109.  
    110.  
    111.  
    112.  
    113.  
    114.  
    115.  
    116.  
    117.  
    118.  
    119.   
      
     無注音版:
      
      
      
      
      
      在5月12日這個本來美好的日子里,你們卻在地震發生的一瞬間失去親人,這種打擊對于你們來說太大了!請你們不要悲傷,全國人民都會幫助你們的!加油!請你們一定要答應我一個愿望,那就是:你們要堅強的活下去,戰勝困難,加油!加油!
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      5.12汶川大地震

      小學生日記371字
      作者:李雨婕
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     • 2008519日 星期一
     •  
     •  
     • zài
     • guó
     • de
     • nán
     • fāng
     •  
     • yǒu
     • měi
     • de
     • fāng
     •  在祖國的西南方,有一個美麗的地方
     •                      
     • shì
     • de
     • jiā
     • xiāng
     • ?
     •  
     • zhè
     • qīng
     • shān
     • shuǐ
     •  
     • fēng
     • jǐng
     • -------那是我的家鄉四川,這里青山綠水、風景
     • 閱讀全文

      難忘的地震

      小學生日記670字
      作者:陳乙銘
     •  
     • shuāng
     • chì
     • bǎng
     •  
     • yǒng
     • yuǎn
     • de
     • 那一雙翅膀,我永遠的記憶
     •  
     •  
     •  
     • jiàn
     • nán
     • wàng
     • de
     • shì
     • ——記一件難忘的事
     •  
     •  
     • sòng
     • shuāng
     • chì
     • bǎng
     •  
     • ràng
     • fēi
     • xiáng
     •  
     •  
     • “送你一雙翅膀,讓你去飛翔。”
     • 閱讀全文

      “地震”謠言

      小學生日記805字
      作者:天使小寶…
     •  
     • jīn
     • tiān
     • xià
     •  
     • men
     • gāng
     • lái
     • dào
     • xué
     • xiào
     •  
     • jiù
     • tīng
     • jiàn
     • 今天下午,我們剛來到學校,就聽見大
     • jiā
     • shuō
     •  
     •  
     • zhī
     • zhī
     • dào
     • ya
     •  
     • ?
     •    
     •  
     • bān
     • tóng
     • xué
     • yǒu
     • 家說:“你知不知道呀,五(1)班同學有
     • qīn
     • zài
     • zhèn
     • gōng
     • zuò
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • 一個親戚在地震局里工作,他預測:今天
     • 閱讀全文

      地震

      小學生日記864字
      作者:張天樂
     • zhèn
     •  
     • 地震 
     •  
     •  
     •    
     • yuè
     •       
     • xià
     • yuē
     •       
     • dào
     • xué
     • xiào
     • zhī
     • jiàn
     • xiào
     • yuán
     • mǎn
     •  512日下午大約30我到學校只見校園里滿
     • shì
     • jiān
     • jiào
     • xiàng
     • tiān
     • wài
     • lái
     • de
     • kàn
     • zhe
     • men
     • xīn
     • xiǎng
     • zěn
     • 是尖叫我像天外來客似的看著他們心想怎
     • 閱讀全文

      汶川大地震1周年祭日

      小學生日記594字
      作者:廖仁杰
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     • èr
     •  
     • tiān
     • xiǎo
     •  
     •  2009512日 星期二 天氣小雨 
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • shì
     •       
     • wèn
     • ?
     • zhèn
     •    
     • zhōu
     • nián
     • niàn
     • quán
     • guó
     •  今天是12汶川大地震1周年紀念日全國
     • de
     • rén
     • men
     • tóng
     • de
     • fāng
     • shì
     • diàn
     • zài
     • zāi
     • nán
     • zhōng
     • de
     • 各地的人們以不同的方式祭奠在災難中的
     • 閱讀全文

      青海地震

      小學生日記227字
      作者:尤基煜
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • huān
     • yíng
     • tóu
     • gǎo
     •  
     •  
     •  
     •             
     • nián
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     •  
     •   歡迎你投稿  2010419日 
     • xīng
     •  
     •  
     • duō
     • yún
     •  
     • 星期一 多云 
     •  
     •  
     • zài
     • zhèn
     • de
     • èr
     • tiān
     •  
     • jiù
     • yuán
     • duì
     • lái
     • le
     •  
     •  在地震的第二天,救援隊伍來了,大
     • 閱讀全文

      記一次“地震”

      小學生日記210字
      作者:馬家璇
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • líng
     • chén
     •    
     • diǎn
     •  
     • zhèng
     • zài
     • bèi
     • měi
     •   今天凌晨5點,我正在被子里美
     • de
     • zuò
     • zhe
     • mèng
     •  
     • rán
     • tīng
     • dào
     • shuō
     •  
     •  
     • kuài
     • 滋滋的做著夢。忽然聽到爸爸說:“快起
     • lái
     •  
     • kuài
     • lái
     •  
     • yào
     • zhèn
     • le
     •  
     • yào
     • zhèn
     • le
     • máng
     • 來,快起來。要地震了,要地震了我急忙
     • 閱讀全文

      為玉樹地震災區捐款

      小學生日記234字
      作者:陳俊彥
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •    
     • yuè
     •       
     •  
     • xīng
     •  
     • qíng
     •  
     •  
     •   426日 星期一 晴 
     •  
     •  
     •  
     • měi
     • xīng
     •  
     • xué
     • xiào
     • dōu
     • yào
     • háng
     • shēng
     •  每個星期一,學校都要舉行升旗儀
     • shì
     •  
     • guò
     •  
     • jīn
     • tiān
     •  
     • chú
     • le
     • shēng
     • shì
     •  
     • hái
     • háng
     • 式。不過,今天,除了升旗儀式,還舉行
     • 閱讀全文

      寫給大地震的小朋友們

      小學生日記138字
      作者:牛哥
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • zài
     •    
     • yuè
     •       
     • zhè
     • běn
     • lái
     • měi
     • hǎo
     •     在512日這個本來美好
     • de
     •  
     • men
     • què
     • zài
     • zhèn
     • shēng
     • de
     • shùn
     • jiān
     • shī
     • 的日子里,你們卻在地震發生的一瞬間失
     • qīn
     • rén
     •  
     • zhè
     • zhǒng
     • duì
     • men
     • lái
     • shuō
     • tài
     • le
     •  
     • 去親人,這種打擊對于你們來說太大了!
     • 閱讀全文

      地震有感

      小學生日記280字
      作者:徐方舟
     •  
     •  
     •  
     •  
     • huān
     • yíng
     • tóu
     • gǎo
     •  
     •                            
     • xīng
     •  
     • tiān
     •   歡迎你投稿 2008-5-18星期日 天氣雨
     •  
     • jiāng
     • jiǔ
     • jiāng
     • xiǎo
     • xué
     • ?
     •    
     •  
     • bān
     •  
     • fāng
     • zhōu
     • 江西九江小學一(7)班 徐方舟
     •  
     •  
     •  
     • 閱讀全文

      聽說要地震

      小學生日記115字
      作者:葉宇航
     •  
     •  
     •  
     •  
     •   
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • zhōng
     •  
     • gāng
     • dào
     • xué
     • xiào
     •  
     • jiù
     • tīng
     • shuō
     • xià
     •  今天中午,我剛到學校,就聽說下
     • huì
     • yǒu
     • zhèn
     •  
     • wèn
     • shì
     • shì
     • lǎo
     • shī
     • shuō
     • de
     •  
     • wāng
     • 午會有地震,我問是不是老師說的,汪露
     • 閱讀全文

      昨晚地震了

      小學生日記102字
      作者:葉宇航
     •  
     •  
     •  
     •  
     •   
     •  
     •  
     •  
     • zuó
     • tiān
     • wǎn
     • shàng
     •  
     • shuì
     • jiào
     • shí
     •  
     • hái
     • méi
     • shuì
     •  昨天晚上,我睡覺時,媽媽還沒睡
     •  
     • dào
     • le
     • shí
     • diǎn
     • èr
     • shí
     • èr
     • fèn
     •  
     • rán
     • zhèn
     • le
     •  
     • shí
     • ,到了十點二十二分,突然地震了,那時
     • 閱讀全文
     了赢家彩票 www.jessinet.com:汝阳县| www.wdzx88.com:蓬溪县| www.pmdsales.com:桃源县| www.zheduowang.com:乳源| www.crowdcomputingblog.com:明水县| www.essenceofmassage.com:象州县| www.dianpuyu.com:大田县| www.jpgdu.com:紫阳县| www.auto-exclusive67.com:黑河市| www.cfdgl.com:灵台县| www.rdealerv.com:绥芬河市| www.pdqez.com:四平市| www.thebox-ny.com:贡觉县| www.supermoveme.com:滨海县| www.0757xj.com:同德县| www.hongkongpartybus.com:邓州市| www.qz553.com:临朐县| www.esfhera.com:凤山县| www.bbcgj.com:石屏县| www.howtowriteanad.com:堆龙德庆县| www.canchec.com:庆城县| www.krankgolfasia.com:新民市| www.elmasseker.com:五峰| www.93b1.com:县级市| www.dlm-music.com:绵阳市| www.jhtmnc.com:鹰潭市| www.586652.com:巴彦淖尔市| www.cdzhyz.com:搜索| www.rxsm999.com:阳春市| www.suntopcar.com:宁武县| www.4455hn.com:泰和县| www.dannyquattro.com:嘉义市| www.yxjiashan.com:安达市| www.cbrpw.cn:禹州市| www.senabajur.com:左贡县| www.beverlysteelasia.com:闻喜县| www.gottumblr.com:寿宁县| www.hg79678.com:隆安县| www.kyotolive.com:黔西县| www.ethanfish.com:武邑县| www.charitybackpackers.com:绍兴市| www.checkisautobody.com:北海市| www.tadalafil1.com:海门市| www.906765.com:承德市| www.cp5339.com:江孜县| www.gzmaituo.com:潮州市| www.ljmyp.cn:萍乡市| www.hjdbw.cn:石柱| www.tq4h.com:淮阳县| www.blogucn.com:大港区| www.jnjfk.cn:双城市| www.weifangbt.com:刚察县| www.hkajwx.com:额尔古纳市| www.zhgtymodel.com:新营市| www.hg16456.com:贵溪市| www.fanliboke.com:罗平县| www.la-esperanca.com:东光县| www.loan-guider.com:绍兴市| www.martabevacqua.com:浦北县| www.wuxihuahao.com:大关县| www.amysplaceforyouth.org:女性| www.greenitways.com:班戈县| www.zen-moa-massage.com:建水县| www.huidenhd.com:柳州市| www.523962.com:大冶市| www.xjydylny.com:武平县| www.nigerianminers.org:永康市| www.apeeye.com:普兰县| www.u-nubaby.com:寿光市| www.dadupan.com:峡江县| www.checkisautobody.com:枣强县| www.cokhiduchai.com:洛扎县| www.dawidswierczek.com:林口县| www.zontube.com:凤凰县| www.freemovieswatch.org:肃宁县| www.vibgyorhr.com:长泰县| www.cp5583.com:辰溪县| www.chaletdemontagne.org:巴青县| www.yushan-li.com:乌什县| www.franczyzy.com:辽宁省| www.thanlula.com:容城县| www.smithbmw.com:和田市| www.4-card-poker-online.com:霸州市| www.afterindia.com:正宁县|