1. <s id="phshc"></s>

     讓人害怕的一次經歷

     小學生日記670字
     作者:靜靜的
    2.  
    3. zuó
    4. tiān
    5.  
    6. shēng
    7. le
    8.  
    9. xiǎng
    10. gēn
    11. dào
    12. 昨天,我惹媽媽生氣了,我想跟媽媽道
    13. qiàn
    14.  
    15. yòu
    16. jiào
    17. hǎo
    18.  
    19. zǒu
    20. zài
    21. màn
    22. zhǎng
    23. de
    24. xiǎo
    25. 歉,可我又覺得不好意思。走在漫長的小
    26. xiàng
    27.  
    28. xiǎng
    29. zhe
    30. gāi
    31. zěn
    32. me
    33. gēn
    34. dào
    35. qiàn
    36. de
    37. shì
    38.  
    39. 巷里,想著該怎么跟媽媽道歉的事。
    40.  
    41. rán
    42.  
    43. líng
    44. mǐn
    45. xiǎo
    46. gǒu
    47. gǒu
    48. de
    49. wén
    50. dào
    51. le
    52. 忽然,我那靈敏如小狗狗的鼻子聞到了
    53. zhèn
    54. xiāng
    55. wèi
    56.  
    57. yuán
    58. lái
    59. shì
    60. de
    61. zài
    62. zuò
    63. fàn
    64. ne
    65. 一陣香味,原來是隔壁的何大媽在做飯呢
    66.  
    67. de
    68. líng
    69. gǎn
    70. shàng
    71. jiù
    72. lái
    73. le
    74.  
    75. zěn
    76. me
    77. zuò
    78. dùn
    79. 。我的靈感馬上就來了。我怎么不做一頓
    80. fàn
    81. gěi
    82. ne
    83.  
    84. cóng
    85. xiǎo
    86. dào
    87. dōu
    88. méi
    89. gěi
    90. zuò
    91. guò
    92. 飯給媽媽呢,我從小到大都沒給媽媽做過
    93. dùn
    94. fàn
    95.  
    96. shì
    97. pǎo
    98. huí
    99. jiā
    100.  
    101. nào
    102. zhōng
    103. diào
    104. dào
    105. le
    106. 一頓飯。于是我跑回家里,把鬧鐘調到了
    107. zǎo
    108. shàng
    109.    
    110.  
    111.       
    112. fèn
    113.  
    114. yīn
    115. wéi
    116. tīng
    117. shuō
    118. zǎo
    119. cài
    120. shì
    121. chǎng
    122. jiù
    123. huì
    124. 早上530分,因為聽媽媽說早去菜市場就會
    125. yǒu
    126. hěn
    127. duō
    128. xīn
    129. xiān
    130. de
    131. cài
    132.  
    133. wǎn
    134. le
    135. jiù
    136. zhī
    137. yǒu
    138. bié
    139. rén
    140. tiāo
    141. shèng
    142. 有很多新鮮的菜,去晚了就只有別人挑剩
    143. xià
    144. de
    145. le
    146.  
    147. wéi
    148. le
    149. ràng
    150. chī
    151. dào
    152. xīn
    153. xiān
    154. de
    155. cài
    156.  
    157. dān
    158. 下的了,為了讓媽媽吃到新鮮的菜;不耽
    159. zǎo
    160. shàng
    161. de
    162. shí
    163. jiān
    164.  
    165. zhī
    166. hǎo
    167. zǎo
    168. xiē
    169. jìn
    170. háng
    171. duì
    172. 誤媽媽早上的時間。我只好早些進行我對
    173. de
    174. dào
    175. qiàn
    176.  
    177. 媽媽的道歉。
    178.  
    179.  
    180. dīng
    181. líng
    182. líng
    183. dīng
    184. líng
    185. líng
    186.  
    187. wàng
    188. le
    189. yào
    190. zuò
    191. fàn
    192. gěi
    193. chī
    194. ‘丁零零丁零零’忘了要做飯給媽媽吃
    195. le
    196.  
    197. xiàng
    198. píng
    199. shí
    200. yàng
    201. lǎn
    202. sàn
    203. de
    204. chuáng
    205.  
    206. kàn
    207. le
    208. kàn
    209. nào
    210. 了,我象平時一樣懶散的起床,看了看鬧
    211. zhōng
    212. yuán
    213. lái
    214. cái
    215.    
    216.  
    217.       
    218. fèn
    219.  
    220. zhèng
    221. zhǔn
    222. bèi
    223. zài
    224. shuì
    225. de
    226. huí
    227. lóng
    228. jiào
    229. 鐘原來才530分,我正準備再睡我的回籠覺
    230.  
    231. dāng
    232. de
    233. ěr
    234. duǒ
    235. kào
    236. jìn
    237. zhěn
    238. tóu
    239. shí
    240.  
    241. rán
    242. xiǎng
    243. ,可當我的耳朵靠近枕頭時,我突然想起
    244. yào
    245. mǎi
    246. cài
    247.  
    248. biàn
    249. shàng
    250. jiāng
    251. zài
    252. zhěn
    253. tóu
    254. shàng
    255. de
    256. ěr
    257. duǒ
    258. 我要去買菜,便馬上將爬在枕頭上的耳朵
    259.  
    260.  
    261. le
    262. lái
    263.  
    264. jīng
    265. shén
    266. huàn
    267.  
    268. jīng
    269. shén
    270. dǒu
    271. sǒu
    272.  
    273. xiàng
    274. ‘提’了起來,精神煥發,精神抖擻,象
    275. huàn
    276. le
    277. rén
    278. de
    279.  
    280.    
    281. fèn
    282. zhōng
    283. wán
    284. liǎn
    285.  
    286. zuò
    287. wán
    288. qiē
    289. 換了一個人似的,5分鐘洗完臉,做完一切
    290. zhǔn
    291. bèi
    292.  
    293. le
    294.       
    295. yuán
    296.  
    297. niè
    298. shǒu
    299. niè
    300. jiǎo
    301. de
    302. kāi
    303. jiā
    304. mén
    305.  
    306. zǒu
    307. 準備,拿了50員,躡手躡腳的打開家門,走
    308. le
    309. chū
    310.  
    311. 了出去。
    312.  
    313. kuān
    314. ?
    315. de
    316.  
    317. shàng
    318. rén
    319. méi
    320.  
    321. jìn
    322. de
    323. 寬敞的 大馬路上一人也沒,我不禁的
    324. le
    325. lěng
    326. chàn
    327.  
    328. zǒu
    329. gèng
    330. kuài
    331. le
    332.  
    333. dāng
    334. zǒu
    335. dào
    336. 打了一個冷顫,走得更快了,當我走到一
    337. shí
    338. kǒu
    339. shí
    340.  
    341. zhǔn
    342. bèi
    343. mǎi
    344. běn
    345. běn
    346.  
    347. 個十字路口時,我準備買一本本子,可那
    348. lǎo
    349. bǎn
    350. shuì
    351. de
    352. zhèng
    353. jìn
    354. shí
    355.  
    356. xiǎng
    357. chǎo
    358. xǐng
    359.  
    360. 老板睡的正起勁時,我也不想吵醒他,可
    361. dàn
    362. zhuǎn
    363. shēn
    364. shí
    365.  
    366. yǒu
    367. wèi
    368. lǎo
    369. miǎn
    370. shū
    371. shū
    372. zhèng
    373. kàn
    374. zhe
    375.  
    376. 但我轉身時,有一位老緬叔叔正看著我,
    377. xīn
    378. xiǎng
    379. 我心想
    380.  
    381. wán
    382. le
    383. wán
    384. le
    385.  
    386.  
    387. duì
    388. shuō
    389.  
    390. bié
    391.  
    392. yào
    393. lěng
    394. ‘完了完了’,我對自己說,別怕,要冷
    395. jìng
    396.  
    397. shì
    398.  
    399. jiù
    400. dāng
    401. méi
    402. kàn
    403. jiàn
    404.  
    405. rào
    406. zhe
    407. zǒu
    408.  
    409. 靜,于是,我就當沒看見,繞著他走,我
    410. zǒu
    411. le
    412. jié
    413.  
    414. rán
    415. tīng
    416. dào
    417. yǒu
    418. rén
    419. zài
    420. jiào
    421.  
    422. zhuǎn
    423. shēn
    424. 走了一截,突然聽到有人在叫我,轉身一
    425. kàn
    426.  
    427. yuán
    428. lái
    429. shàng
    430. wèi
    431. lǎo
    432. miǎn
    433. shū
    434. shū
    435.  
    436. zhe
    437. sān
    438. lún
    439. chē
    440. 看,原來上那位老緬叔叔,他騎著三輪車
    441.  
    442. yóu
    443.  
    444. shì
    445. xià
    446.  
    447. sān
    448. lún
    449. chē
    450. de
    451. yóu
    452. rán
    453. jiā
    454. ,由于,是下坡,三輪車的速度也油然加
    455.  
    456. zhī
    457. tīng
    458. jiàn
    459.  
    460.  
    461. de
    462. shēng
    463.  
    464. wèi
    465. lǎo
    466. miǎn
    467. shū
    468. shū
    469. 速。只聽見‘啪’的一聲,那位老緬叔叔
    470. shuāi
    471. jiāo
    472. le
    473.  
    474. sān
    475. lún
    476. chē
    477. dào
    478. de
    479. jiǎo
    480.  
    481. hěn
    482. xiǎng
    483. zǒu
    484. guò
    485. 摔跤了,三輪車砸到他的腳,我很想走過
    486.  
    487. xīn
    488. de
    489. kǒng
    490. ràng
    491. yào
    492. guò
    493.  
    494. zhī
    495. hǎo
    496. niǔ
    497. 去,可心的恐懼讓我不要過去。我只好扭
    498. tóu
    499. jiù
    500. zǒu
    501.  
    502. 頭就走。
    503.  
    504. dào
    505. le
    506. cài
    507. shì
    508. chǎng
    509.  
    510. dēng
    511. guāng
    512. míng
    513. liàng
    514.  
    515. rén
    516. shān
    517. rén
    518. hǎi
    519.  
    520. 到了菜市場,那燈光明亮,人山人海,
    521. kǒng
    522. zǎo
    523. jiù
    524. pāo
    525. dào
    526. le
    527. jiǔ
    528. xiāo
    529. yún
    530. wài
    531. le
    532.  
    533. 那恐懼也早就拋到了九霄云外了。
    534.  
    535.  
    536.  
    537.  
    538. yōu
    539. xiù
    540. zuò
    541. wén
    542.  
    543.  
    544.  
    545. 優秀作文  
      
     無注音版:
      
      昨天,我惹媽媽生氣了,我想跟媽媽道歉,可我又覺得不好意思。走在漫長的小巷里,想著該怎么跟媽媽道歉的事。
      忽然,我那靈敏如小狗狗的鼻子聞到了一陣香味,原來是隔壁的何大媽在做飯呢。我的靈感馬上就來了。我怎么不做一頓飯給媽媽呢,我從小到大都沒給媽媽做過一頓飯。于是我跑回家里,把鬧鐘調到了早上5;30分,因為聽媽媽說早去菜市場就會有很多新鮮的菜,去晚了就只有別人挑剩下的了,為了讓媽媽吃到新鮮的菜;不耽誤媽媽早上的時間。我只好早些進行我對媽媽的道歉。
      ‘丁零零丁零零’忘了要做飯給媽媽吃了,我象平時一樣懶散的起床,看了看鬧鐘原來才5;30分,我正準備再睡我的回籠覺,可當我的耳朵靠近枕頭時,我突然想起我要去買菜,便馬上將爬在枕頭上的耳朵‘提’了起來,精神煥發,精神抖擻,象換了一個人似的,5分鐘洗完臉,做完一切準備,拿了50員,躡手躡腳的打開家門,走了出去。
      寬敞的 大馬路上一人也沒,我不禁的打了一個冷顫,走得更快了,當我走到一個十字路口時,我準備買一本本子,可那老板睡的正起勁時,我也不想吵醒他,可但我轉身時,有一位老緬叔叔正看著我,我心想‘完了完了’,我對自己說,別怕,要冷靜,于是,我就當沒看見,繞著他走,我走了一截,突然聽到有人在叫我,轉身一看,原來上那位老緬叔叔,他騎著三輪車,由于,是下坡,三輪車的速度也油然加速。只聽見‘啪’的一聲,那位老緬叔叔摔跤了,三輪車砸到他的腳,我很想走過去,可心的恐懼讓我不要過去。我只好扭頭就走。
      到了菜市場,那燈光明亮,人山人海,那恐懼也早就拋到了九霄云外了。
      
       優秀作文
       

      讓人害怕的一次經歷

      小學生日記670字
      作者:靜靜的
     •  
     • zuó
     • tiān
     •  
     • shēng
     • le
     •  
     • xiǎng
     • gēn
     • dào
     • 昨天,我惹媽媽生氣了,我想跟媽媽道
     • qiàn
     •  
     • yòu
     • jiào
     • hǎo
     •  
     • zǒu
     • zài
     • màn
     • zhǎng
     • de
     • xiǎo
     • 歉,可我又覺得不好意思。走在漫長的小
     • xiàng
     •  
     • xiǎng
     • zhe
     • gāi
     • zěn
     • me
     • gēn
     • dào
     • qiàn
     • de
     • shì
     •  
     • 巷里,想著該怎么跟媽媽道歉的事。
     • 閱讀全文

      我雖害怕,但我勇敢!

      小學生日記221字
      作者:蔡則珉
     •  
     •  
     •  
     •  
     •  
     • jīn
     • tiān
     • wǎn
     • shàng
     •  
     • ?
     • wēi
     • xiǎn
     • de
     •   今天晚上,我和弟弟(危險的
     • yǒu
     • jiàn
     •  
     • hái
     • yǒu
     • jiù
     • jiù
     • fàng
     • biān
     • pào
     •  
     • xiān
     • shì
     • men
     • fàng
     • 弟弟有見)還有舅舅放鞭炮。先是他們放
     •  
     • yīn
     • wéi
     • méi
     • huǒ
     •  
     • bēi
     • ya
     •  
     • ,因為我沒打火機,可悲呀!
     • 閱讀全文

      讓人擔心的朗誦比賽

      小學生日記593字
      作者:曾伊
     •  
     •  
     •  
     •  
     • zhù
     • le
     • ma
     •  
     •  
     • yuè
     • shì
     •  
     •  
     •    
     •  
     • hēi
     •   記住了嗎? 閱讀提示: 1、黑
     • fèn
     • wéi
     • céng
     • de
     • yuán
     • shēng
     • tài
     • wén
     •  
     • 色字體部分為曾伊的原生態文字;
     •  
     •    
     •  
     • ?
     • ?
     • hào
     • miàn
     • wén
     •  
     • shì
     • bèi
     • shān
     • diào
     • de
     • céng
     • yuán
     • 2、(括號里面文字)是被刪掉的曾伊原
     • 閱讀全文
     了赢家彩票 www.zhongyuanpq.com:延川县| www.chinaheliang.com:宜都市| www.pokerglyphs.com:宝鸡市| www.zhuoxun0769.com:敦化市| www.xunxi360.com:邹城市| www.warcraftink.com:绵阳市| www.jeanlucarmand.com:修武县| www.pqwhm.com:泊头市| www.digishoppy.com:怀柔区| www.hg70345.com:潮州市| www.mejoresamigas.net:华容县| www.jinda109.com:方城县| www.politicallyscrewed.com:无为县| www.careerinmining.com:克山县| www.qdrilia.com:台前县| www.standartstill.com:安图县| www.hkszw.cn:连平县| www.ddlfantasy.org:台东县| www.a3gteam.com:固镇县| www.tusbolsaspublicitarias.com:左贡县| www.lucky-sevens.com:喀什市| www.qz336.com:岫岩| www.abtqq.com:佛坪县| www.hjzmdc.cn:佛冈县| www.fsbaohu.com:南澳县| www.hisfountain.net:阳朔县| www.myrtlebeachrealestatetips.com:丰原市| www.szjiaoyuzhan.com:古蔺县| www.thisdayinmusicapps.com:盐亭县| www.sci-papers.org:富阳市| www.xizig.com:华宁县| www.lipinhuishou123.com:贞丰县| www.g9773.com:黔东| www.168wjcw.com:正蓝旗| www.alrashidtravels.com:乐山市| www.dibangjiaju.com:健康| www.cafeavec.com:介休市| www.texastroop424.org:洛阳市| www.myqxw.com:丰都县| www.dominic-paul.com:宜川县| www.savvytravelshop.com:鄂托克前旗| www.jp-daigo.com:恩平市| www.jwdat.cn:开江县| www.cocordia.com:香格里拉县| www.gzgwg.com:皋兰县| www.breakfastbrampton.com:和静县| www.yzbux.com:丹巴县| www.cp7721.com:巴南区| www.gztaiji.cn:高邮市| www.lzmlh.com:军事| www.banthuoconline.com:灵台县| www.skillupnavi.com:鄢陵县| www.netjetmarketing.com:赞皇县| www.qunfengdesign.com:广宁县| www.aacang.com:华阴市| www.vosmisi.com:巴东县| www.mfwwn.com:东宁县| www.520lei.com:武城县| www.evilalchemist.com:SHOW| www.jyyxnm.com:定州市| www.tanyoo-net.com:定南县| www.accommodations-around-the-world.com:岳阳市| www.pentucketpride5k.com:砚山县| www.ay-maplastik.com:龙陵县| www.tonivlee.com:禄丰县| www.520lei.com:封丘县| www.corprussia.com:高青县| www.chunmiranliao.com:渝北区| www.idai777.com:永兴县| www.ems188.com:闽清县| www.fullhouseprinting.com:同江市| www.editions-nergal.com:宝坻区| www.xtrunchang.com:乐平市| www.huangguanpt.com:蓝田县| www.bulkemailonline.com:平昌县| www.tea778.com:青河县| www.932316.com:合肥市| www.zipcodeme.com:云龙县| www.bookingcomuk.com:潞城市| www.fxptgs.com:金乡县| www.1212312.com:武鸣县| www.gzzhaojiabg.com:柯坪县| www.jordantrainerprime.com:通辽市| www.huangdaobb.com:海宁市|