1. <s id="phshc"></s>

     懶漢煎餅

     小學生日記351字
     作者:許文翔
    2. lǎn
    3. hàn
    4. jiān
    5. bǐng
    6. 懶漢煎餅
    7.  
    8.  
    9. měi
    10. tiān
    11. chī
    12. wán
    13. wǎn
    14. fàn
    15. zài
    16. háng
    17. jiē
    18. sàn
    19. de
    20. shí
    21. hòu
    22.  
    23.  每天吃完晚飯在步行街散步的時候,
    24. zǒng
    25. huì
    26. kàn
    27. jiàn
    28. diàn
    29. miàn
    30. suàn
    31. shì
    32. hěn
    33. kuān
    34. ?
    35. de
    36. de
    37. xiǎo
    38. diàn
    39. 總會看見一個店面不算是很寬敞的的小店
    40.  
    41. shàng
    42. miàn
    43. yìn
    44. le
    45.  
    46. lǎn
    47. hàn
    48. jiān
    49. bǐng
    50.  
    51. zuò
    52. jiān
    53. bǐng
    54. ,上面印了四個大字:懶漢煎餅。做煎餅
    55. de
    56. shī
    57. qián
    58. shí
    59. me
    60. shí
    61. hòu
    62. dōu
    63. shì
    64. pái
    65. zhe
    66. zhǎng
    67. zhǎng
    68. de
    69. duì
    70. xiàng
    71. 的師傅前什么時候都是排著長長的隊伍像
    72. chuàn
    73. chuàn
    74. táng
    75.  
    76. xiàng
    77. jìng
    78. jìng
    79. liú
    80. tǎng
    81. de
    82. xiǎo
    83. yǒng
    84. 一串串糖葫蘆,也像靜靜流淌的小河永不
    85. zhǐ
    86.  
    87. yǒu
    88.  
    89. pái
    90. duì
    91. de
    92. rén
    93. hěn
    94. duō
    95.  
    96. hǎo
    97. róng
    98. 止息。有一次,排隊的人很多,我好不容
    99. cái
    100. děng
    101. dào
    102. qián
    103. miàn
    104. jiù
    105. shèng
    106. shū
    107. shū
    108. de
    109. shí
    110. hòu
    111.  
    112. àn
    113. 易才等到前面就剩一個叔叔的時候,我暗
    114. àn
    115.  
    116. tài
    117. hǎo
    118. le
    119.  
    120. shàng
    121. jiù
    122. néng
    123. chī
    124. shàng
    125. fàn
    126. le
    127.  
    128. 暗自喜:太好了,馬上就能吃上午飯了。
    129. shì
    130. méi
    131. yǒu
    132. xiǎng
    133. dào
    134.  
    135. shū
    136. shū
    137. jìng
    138. rán
    139. yào
    140. le
    141.       
    142. jiān
    143. bǐng
    144. 可是沒有想到,那個叔叔竟然要了11個煎餅
    145.  
    146. ràng
    147. gàn
    148. děng
    149. le
    150. èr
    151. shí
    152. duō
    153. fèn
    154. zhōng
    155.  
    156. shū
    157. shū
    158. de
    159. wèi
    160. 。讓我干等了二十多分鐘,那個叔叔的胃
    161. kǒu
    162. zhēn
    163. ā
    164.  
    165. 口真大啊!
    166.  
    167.  
    168. ràng
    169. gěi
    170. jiā
    171. jiǎng
    172. xià
    173. lǎn
    174. hàn
    175. jiān
    176. bǐng
    177. de
    178. shí
    179. cái
    180. ba
    181.  讓我給大家講一下懶漢煎餅的食材吧
    182.  
    183. yǒu
    184. sháo
    185. miàn
    186.  
    187. dòu
    188.  
    189. xián
    190. cài
    191.  
    192. !有一勺面糊糊、土豆絲、咸菜、一個雞
    193. dàn
    194. xiāng
    195. cháng
    196.  
    197. xiāng
    198. cài
    199.  
    200. cōng
    201. ?g
    202. děng
    203. zhè
    204. zhǒng
    205. shí
    206. cái
    207.  
    208. 蛋一個香腸、香菜、蔥花等這幾種食材。
    209. de
    210. jià
    211. shì
    212. hěn
    213. guì
    214. zhī
    215. yào
    216.    
    217. yuán
    218. qián
    219.  
    220. zhēn
    221. shì
    222. měi
    223. 它的價格也不是很貴只要3元錢,真是物美
    224. jià
    225. lián
    226.  
    227. zhèng
    228. yīn
    229. wéi
    230. mǎi
    231. de
    232. rén
    233. hěn
    234. duō
    235.  
    236. zuò
    237. jiān
    238. 價廉哈!正因為如此買的人也很多,做煎
    239. bǐng
    240. de
    241. shī
    242. cóng
    243. yuán
    244. lái
    245. de
    246.    
    247. rén
    248. zēng
    249. jiā
    250. dào
    251.    
    252. rén
    253. 餅的師傅從原來的1個人增加到3個人也似乎
    254. máng
    255. guò
    256. lái
    257.  
    258. 忙不過來。
    259.  
    260.  
    261. suǒ
    262. zhī
    263. dào
    264. de
    265. lǎn
    266. hàn
    267. jiān
    268. bǐng
    269. jiù
    270. zhè
    271. me
    272. duō
    273.  
    274.  我所知道的懶漢煎餅就這么多啦!希
    275. wàng
    276. yǒu
    277. kōng
    278. qīn
    279. lái
    280. cháng
    281. cháng
    282. ò
    283.  
    284. 望有空親自來嘗嘗哦!
    285.  
    286.  
    287.  
    288.  
    289.  
    290.  
    291.  
    292.       
    293.  
    294.  
    295.  
    296.  
    297. 12  
      
     無注音版:
      懶漢煎餅
       每天吃完晚飯在步行街散步的時候,總會看見一個店面不算是很寬敞的的小店,上面印了四個大字:懶漢煎餅。做煎餅的師傅前什么時候都是排著長長的隊伍像一串串糖葫蘆,也像靜靜流淌的小河永不止息。有一次,排隊的人很多,我好不容易才等到前面就剩一個叔叔的時候,我暗暗自喜:太好了,馬上就能吃上午飯了。可是沒有想到,那個叔叔竟然要了11個煎餅。讓我干等了二十多分鐘,那個叔叔的胃口真大啊!
       讓我給大家講一下懶漢煎餅的食材吧!有一勺面糊糊、土豆絲、咸菜、一個雞蛋一個香腸、香菜、蔥花等這幾種食材。它的價格也不是很貴只要3元錢,真是物美價廉哈!正因為如此買的人也很多,做煎餅的師傅從原來的1個人增加到3個人也似乎忙不過來。
       我所知道的懶漢煎餅就這么多啦!希望有空親自來嘗嘗哦!
      
      
      
      12
      
      

      懶漢煎餅

      小學生日記351字
      作者:許文翔
     • lǎn
     • hàn
     • jiān
     • bǐng
     • 懶漢煎餅
     •  
     •  
     • měi
     • tiān
     • chī
     • wán
     • wǎn
     • fàn
     • zài
     • háng
     • jiē
     • sàn
     • de
     • shí
     • hòu
     •  
     •  每天吃完晚飯在步行街散步的時候,
     • zǒng
     • huì
     • kàn
     • jiàn
     • diàn
     • miàn
     • suàn
     • shì
     • hěn
     • kuān
     • ?
     • de
     • de
     • xiǎo
     • diàn
     • 總會看見一個店面不算是很寬敞的的小店
     • 閱讀全文

      媽媽的煎餅

      小學生日記233字
      作者:周洋洋
     •  
     •  
     •  
     •  
     • zǎo
     • chén
     • cháng
     • cháng
     • bèi
     • zhǒng
     • xiāng
     • wèi
     • yòu
     • xǐng
     •  
     •   早晨我常常被一種香味誘醒,一
     • ?
     • yòu
     • shì
     • zài
     • gěi
     • jiān
     • bǐng
     •  
     • 定又是媽媽在給我煎餅。
     •  
     •  
     • jiān
     • de
     • bǐng
     • hǎo
     • chī
     • le
     •  
     • shǒu
     • xiān
     • zài
     •  媽媽煎的餅可好吃了,她首先在一個
     • 閱讀全文
     了赢家彩票 www.q420gb.com:乐清市| www.smashingoffernow.com:横山县| www.jeanlucarmand.com:兴业县| www.trade-perfect.com:宝丰县| www.s9893.com:涡阳县| www.biaogantiyu.com:北宁市| www.s59uk.com:定州市| www.masjixie.com:河池市| www.leicestercityjersey.com:新建县| www.xx3588.com:桂平市| www.scriedespretine.com:集安市| www.smufet.com:保康县| www.aaotimepasskarain.com:沁水县| www.tecnoconfundido.org:福泉市| www.2dfloorplan.com:依兰县| www.rolfjoneslaw.com:吉隆县| www.znmqw.cn:治多县| www.clonazepamsecurebuy.com:蓝山县| www.aboutren.com:行唐县| www.beautysalonsolutions.com:琼海市| www.sofiamarket.net:黄平县| www.floridahospitaldls.com:都江堰市| www.913980.com:万宁市| www.ko600.com:松阳县| www.shyhdt1688.com:阳高县| www.zttrain.com:同德县| www.template-link.com:名山县| www.pengxing18.com:垦利县| www.kmtyaf.com:西贡区| www.weekdigital.com:惠水县| www.asksworld.com:无极县| www.materiel-beaute.com:宜城市| www.ecobioprogetti.com:高雄县| www.gq996.com:宜兰市| www.voilayl.com:河津市| www.alrashidtravels.com:东至县| www.shiyanandkatharine.com:湘乡市| www.221275.com:威宁| www.sycomps.com:岫岩| www.wxyanjin.com:彰化市| www.supernakliye.com:呼图壁县| www.505love.com:洛浦县| www.rush-it.com:慈利县| www.bromoijenvacation.com:彭州市| www.dawntoner.com:临清市| www.blackpigfestivalenniscrone.com:柞水县| www.loupanvip.com:洪湖市| www.classicblindscc.com:宜春市| www.vcmarienkirchen.com:灵寿县| www.acadiespatiale.com:韶山市| www.tbgnr.com:肃宁县| www.thecreditscholar.com:墨江| www.headsickpinups.com:祁东县| www.aaotimepasskarain.com:滦平县| www.idleclickinggames.com:蕲春县| www.achetervigrxplus.com:屏东县| www.mastersengenharia.com:龙江县| www.hobigoods.com:余干县| www.vailplex.com:十堰市| www.liyoujiaju.com:桂林市| www.cp2776.com:凤庆县| www.bd9777.com:曲水县| www.dcwt.org:烟台市| www.qipushi.com:庆安县| www.nazliyarim.com:长岭县| www.shnanyabxg.com:甘肃省| www.fulibat.com:任丘市| www.peregrinereads.org:千阳县| www.trinhtuyetlinh.com:宜阳县| www.iamreviewing.com:崇文区| www.fm556.com:邵武市| www.gmhm2012.com:临城县| www.mxfz8.com:泰兴市| www.ccshcy.com:黎平县| www.madebyflek.com:亳州市| www.therapy-space.com:攀枝花市| www.felixcaneinc.com:芮城县| www.ramblingabare.com:靖安县| www.thailand-china.com:安龙县| www.gm445.com:石柱| www.celineverlant.com:顺义区| www.agnum100.com:南充市| www.bebeksekeri-tr.com:巧家县| www.dualbux.com:宁南县|